1 event found.

Imotski, crkva sv Franje- Uputi se tužna mati

Izvode: Crkveni pjevački zbor Gospe od Anđela – Imotski. Glumaci pasionske igre Muka Gospodina našega Isusa Krista župe Sv. Franje – Imotski Pučki pivači iz župe Sv. Ilije Proroka Studenci i Bratovštine Sv. Stipana Prvomučenika Gorica-Sovići. Kantači iz župa: Sv. Luke – Podbablje (Grubine), Sv Stipana Prvomučenika Gorica-Sovići, Presvetog Trojstva – Slivno, Gospe od Karmela […]