Najava: Uputi se tužna mati – pasionska tradicija stare Imote

 

Gorica, Stara crkva u 20 sati Nedjelja, 19. III. 2017.

Drniš, Crkva Gospe od Ružarija u 19 sati 26.III.2017

Imotski, Crkva sv.Franje u 20 sati 2.IV.2017

Izvode:

Crkveni pjevački zbor Gospe od Anđela – Imotski.

Glumaci pasionske igre Muka Gospodina našega Isusa Krista župe Sv. Franje – Imotski

Pučki pivači iz župe Sv. Ilije Proroka Studenci i Bratovštine Sv. Stipana Prvomučenika Gorica-Sovići.

Kantači iz župa: Sv. Luke – Podbablje (Grubine), Sv Stipana Prvomučenika Gorica-Sovići, Presvetog Trojstva – Slivno, Gospe od Karmela – Zagvozd i Svih Svetih – Zmijavci.

Animaciju i odabir su učinili: Anđelko Nikolić i Joško Ćaleta