KONTAKT

Kontakt osobe:

  • Anđelko Nikolić – Đelo +385 98 442 273
  • Ante Pejić – Žerić           +387 63 375 991

Adresa: 

  • Klapa Bratovština
  • Gorica bb
  • 88345 Sovići, BiH

E-mail:

Društvene mreže:

Bratovština sv Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići

Žiro račun Addiko bank Sarajevo: 3060 2300 0000 5439
IBAN: BA39 3060 2037 7075 3613
Kunski Žiro račun: BA 39 3060 0029 7844 0745
SWIFT: HAABBA22
ID Broj: 4272104650001