Kontakt osobe:

  • Anđelko Nikolić – Đelo +385 98 442 273
  • Ante Pejić – Žerić           +387 63 375 991

Adresa: 

  • Klapa Bratovština
  • Gorica, Grabarje 19
  • 88345 Sovići, BiH

E-mail:

Društvene mreže:

Bratovština sv. Stjepana Prvomučenika Gorica-Sovići

ID Broj: 4272104650001

Žiro račun Addiko bank Sarajevo: 3060 2300 0000 5439
IBAN: BA39 3060 2037 7075 3613
SWIFT: HAABBA22